“TASARIM düşünmenin görselleştirilmiş halidir.”

“DESIGN is thinking made visual” – Saul Bass

"TASARIM yaptığımız her şeydedir, ama aynı zamanda o şeylerin arasındadır."

“DESIGN is in everything we make, but it’s also between those things.” Erik Adigard

“TASARIM kültürü yaratır. Kültür değerleri şekillendirir. Değerler geleceğe yön verir.”

“DESIGN creates culture. Culture shapes values. Values determine the future..” Robert L. Peters

“Her harika TASARIM çok daha iyi bir hikaye ile başlar.”

“Every great DESIGN begins with an even better story.” Lorinda Mamo